Op 9 april jl. hebben wij de resultaten van de tweede raadpleging over Toegang tot zorg met u gedeeld.

Naar aanleiding van de resultaten is de Participatieraad in gesprek gegaan met een vertegenwoordiging van Zorg in Deurne. Een belangrijke plek voor de toegang tot zorg in Deurne. Diverse medewerkers met verschillende functies waren aanwezig om met ons van gedachten te wisselen over de resultaten van de vragenlijst en de vragen die wij hebben gesteld op basis hiervan.

Door de reactie van de gemeente op ons advies naar aanleiding van de eerste vragenlijst en het gesprek met Zorg in Deurne, hebben wij besloten om een brief te schrijven aan het College van B & W. De Participatieraad adviseert namelijk het College van B & W.

Wilt u advies aan het College B & W zien? Klik op de knop hieronder voor het het advies.

Tot slot willen wij u nogmaals hartelijk danken voor uw deelname aan Deurne Denkt Dynamisch.

Met vriendelijke groet,
Deurne Denkt Dynamisch
Participatieraad Deurne