Hartelijk dank voor het invullen van de eerste vragenlijst van Deurne Denkt Dynamisch! Deze ging over de algemene beleving en de informatievoorziening wat betreft de ondersteuning en zorg in onze gemeente.

Maar liefst 89,2% van de deelnemers heeft de vragenlijst ingevuld!

Hieronder een kort samenvatting van de resultaten:

 • Een kleine groep van 19% heeft behoefte aan deskundige hulp of advies met betrekking tot Wonen-Welzijn en (Jeugd)Zorg.
 • Slechts 24% weet waar men terecht kan met vragen terwijl toch 75 % van de panelleden de ondersteunende organisaties kent.
 • De helft heeft wel eens hulp en advies gezocht buiten de ondersteunende organisaties, vooral bij de huisarts, familie en vrienden.

Veel mensen hebben de open vragen ingevuld. Hieronder staan de meest opvallende opmerkingen die gemaakt zijn:

Men is onzeker over de toekomst.

 • Hulpverlening: is er financieel nog voldoende hulpverlening om zelfstandig te kunnen blijven wonen en medicijnen te betalen?
 • Wonen: is er geschikte woonruimte als meer zorg nodig is? Suggestie onder andere: seniorenbungalows in plaats van appartementen.
 • Jeugdhulp: Zijn er in de toekomst ook voorzieningen voor kinderen met autisme/Asperger en hoe om te gaan met puberende kinderen en “social media” gedrag?

De informatie over en afhandeling van Wmo-aanvragen kan beter:

 • Sommigen vinden de Wmo-informatie op de site van de gemeente onvoldoende, terwijl anderen hierover tevreden zijn.
 • De huidige werkwijze wordt als traag en bureaucratisch ervaren.
 • In de Wmo moet de burger/de mens centraal staan. Men heeft het gevoel dat eerder juridische zaken en financiële haalbaarheid voorop staat.
 • De wachttijd bij telefonisch contact met de gemeente is lang.
 • Onvoldoende afstemming tussen gemeente en Combinatie Jeugdzorg, waarmee geen rechtstreeks contact mogelijk is. Je meldt je bij de gemeente en krijgt bericht van de hulpverlener. De gemeente stuurt geen bericht wanneer een indicatie voor jeugdzorg is afgegeven en wanneer die afloopt.

Er worden enkele voorzieningen gewenst:

 • Tijdig (taal) achterstanden ontdekken in peuterspeelzaalwerk.
 • Dagopvang voor o.a. lichamelijk gehandicapte kinderen.
 • (individuele) Begeleiding thuis bij dementie
 • Een link op de gemeente website met (veel gestelde) vragen, die je naar de juiste instantie verwijzen.
 • Ook zijn er door u enkele suggesties gedaan. Deze hebben wij mee genomen in het volgende onderdeel: “Wat gaan we doen met de resultaten?”

Wat gaan we doen met de resultaten

 1. We bespreken de resultaten met de gemeente.
 2. We doen de volgende voorstellen aan de gemeente (mede op basis van een aantal ideeën gedaan door jullie als panelleden):
 1. Om de zorg in Deurne meer te laten leven, verzoeken wij de gemeente om in het Weekblad van Deurne, voorbeelden uit de praktijk te beschrijven. Echte voorbeelden van echte mensen geven een idee van hoe in Deurne de zorg in elkaar zit. Pluim voor de bedenker van dit idee!
 2. Laat Huishoudelijke Hulp onderdeel zijn van een brede dienstverlening aan huis.
 3. Benoem de wijkwerker als “info-mentor” en laat hem/haar 1x per maand bijeenkomsten organiseren met vrije inloop voor aanmelding bij Zorg in Deurne en voor informatie.
 4. Volg en begeleidt vroegtijdig kinderen met problematiek en ook als ze 18 of ouder zijn.
 5. Zet Cliëntenparticipatie op waarbij je ervaringsdeskundigen betrekt in de beleidscyclus (opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid).
 6. Informeer nieuwe inwoners schriftelijk over Zorg in Deurne.

Wilt u actief mee-denken en -doen met de Participatieraad?
Eén van de deelnemers heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de werkzaamheden van de Participatieraad. Wij kunnen zelf geen contact met u opnemen omdat de vragenlijsten anoniem zijn. En misschien zijn er meer panelleden die willen mee-denken en -doen met de Participatieraad.

Heeft u interesse? Stuur een korte mail naar Annerie van der Sterre, Ondersteuner Participatieraad (info@atmaram.nl) en wij nemen contact met u op!

Tot slot willen wij u nogmaals hartelijk danken voor uw deelname aan Deurne Denkt Dynamisch. In het najaar kunt u een tweede vragenlijst verwachten.

Met vriendelijke groet,
Deurne Denkt Dynamisch
Participatieraad Deurne