In december 2018 heeft alweer de derde raadpleging plaatsgevonden van Deurne Denkt Dynamisch. Deze raadpleging had als thema: Behoefte aan contact.

Wat hebben we gedaan met de resultaten:

  • De resultaten en de conclusies zijn besproken met de beleidsambtenaren van de gemeente Deurne die het Plan van Aanpak “Eenzaamheid” opstellen;
  • De resultaten zijn verwoord in het advies dat is opgesteld (zie Advies);
  • Advies wordt zoveel als mogelijk over genomen in het Plan van Aanpak “Eenzaamheid”.

Reactie gemeente op advies:

De gemeente heeft haar reactie gegeven op het advies van de Participatieraad, Klik op de knop hieronder om de reactie te lezen.

Doet u ook mee?

Interactie met onze inwoners vinden wij belangrijk. Mooi is het om in dat opzicht te kunnen melden dat wij een inhoudelijke reactie hebben ontvangen van één van de deelnemers aan Deurne Denkt Dynamisch. Wij hebben contact gezocht met deze inwoner en zodra het concept Plan van Aanpak “Eenzaamheid” van de gemeente beschikbaar is, denkt en praat deze deelnemer hierover mee.

Lijkt het u leuk, leerzaam of interessant om mee te denken? Heeft u over een bepaalde onderwerp kennis en wilt u die graag delen?

Stuur dan s.v.p. een korte email met daarin uw telefoonnummer naar Annerie van der Sterre (ondersteuner) via info@atmaram.nl. Zij neemt dan contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Deurne Denkt Dynamisch

Participatieraad Deurne