In december 2018 heeft alweer de derde raadpleging plaatsgevonden van Deurne Denkt Dynamisch. Deze raadpleging had als thema: Behoefte aan contact.

Allereerst ontzettend bedankt voor het beantwoorden van de vragenlijst en uw reacties op de open vragen. Deze antwoorden helpen echt om het Plan van Aanpak Eenzaamheid dat door de Gemeente Deurne wordt opgesteld, nog beter te maken!

Dit keer hebben net wat minder deelnemers de vragenlijst ook echt ingevuld, 61%. De Participatieraad hoopt dat de motivatie om de vragenlijst in te vullen volgende keer weer wat hoger is, vooral omdat er mooie conclusies getrokken zijn.

Hieronder de belangrijkste conclusies:

 • 61 % Van de deelnemers heeft de vragenlijst ingevuld.
 • Maar liefst 31% kent (bijna) iedereen in de buurt en maar 6% heeft weinig tot geen contacten in de buurt.
 • De betrokkenheid is groot, 30% voelt zich betrokken bij (bijna) iedereen in de buurt en slechts 25 % voelt zich niet betrokken bij de buurt.
 • 31 % van de deelnemers kent mensen in de buurt die behoefte hebben aan (meer) contact, het betreft vooral ouderen (65+’ers) maar ook jongeren (16 – 35 jaar)
 • Het is mooi om te lezen dat de bereidheid om voor een ander wat te doen groot is. 61% Van de deelnemers heeft iets ondernomen om mensen die behoefte hebben aan meer contact te helpen.
 • Uit de open antwoorden blijkt dat er ook een groep mensen is die wel willen helpen maar niet zeker weten of de ander dat wel op prijs stelt. Is dat niet te bemoeizuchtig? Wat kunnen we doen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen?
 • Overlijden, ziekte en verhuizing worden genoemd als de belangrijkste ingrijpende levensgebeurtenissen die kunnen leiden tot gevoelens van “eenzaamheid”.
 • Gebrek aan durf, verlegenheid en onvoldoende vertrouwen in andere mensen worden gezien als de belangrijkste persoonlijke eigenschappen waardoor gevoelend van “eenzaamheid” ontstaat.
 • 78% Is van mening dat maatschappelijke veranderingen mede de oorzaak zijn van gevoelens van “eenzaamheid”.
 • Van de deelnemers geeft 48 % aan dat zij zich de afgelopen 12 maanden weleens “eenzaam” hebben gevoeld.
 • Van de 16% van de mensen die zich “eenzaam” hebben gevoeld in de afgelopen 12 maanden, heeft maar liefst 97 % behoefte aan meer en/of betere contacten. Ook uit de open vragen komt naar voren dat vaak niet het aantal contacten maar het soort/kwaliteit van het contact belangrijk is.
 • Maar liefst 40 % van de deelnemers kent geen van de genoemde activiteiten die in Deurne georganiseerd worden en die bij kunnen dragen aan een vermindering van het gevoel van “eenzaamheid”.
 • De antwoorden op de open vragen hebben veel meer inzicht gegeven in mogelijke oplossingen en die zijn ook verwerkt in het advies van de Participatieraad aan het College van B & W.

Wat hebben we gedaan met de resultaten:

 1. De resultaten en de conclusies zijn besproken met de beleidsambtenaren van de gemeente Deurne die het Plan van Aanpak “Eenzaamheid” opstellen;
 2. De resultaten zijn verwoord in het advies dat is opgesteld (zie Advies);
 3. Advies wordt zoveel als mogelijk over genomen in het Plan van Aanpak “Eenzaamheid”.

Wilt u het advies dat door de Participatieraad gegeven is aan het College van B & W. zien? Klik hier voor het Advies.

Nogmaals ontzettend bedankt voor uw inzet. Wij hopen dat u de volgende keer ook weer mee doet!

Mocht u willen reageren naar aanleiding van de resultaten, dan kan dat via email: info@atmaram.nl onder vermelding van “Reactie Resultaten Raadpleging DDD”.

OPROEP:

De Participatieraad Deurne wil inwoners van Deurne actiever betrekken bij haar werkzaamheden. Dit doen we onder andere door burgers te vragen over bepaalde actuele thema’s mee na te denken. Het gaat om korte trajecten van 1-3 bijeenkomsten met een specifiek thema. Lijkt het u leuk, leerzaam of interessant om mee te denken? Heeft u over een bepaalde onderwerp kennis en wilt u die graag delen? Stuur dan s.v.p. een korte email met daarin uw telefoonnummer naar Annerie van der Sterre (ondersteuner) via info@atmaram.nl. Zij neemt dan contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Deurne Denkt Dynamisch

Participatieraad Deurne