Weet u nog dat u in februari/maart van dit jaar de vierde raadpleging van Deurne Denkt Dynamisch heeft ingevuld? We zijn inmiddels een half jaar verder. Een half jaar dat voor veel mensen een bijzonder tijd is geweest. We zijn allemaal geconfronteerd met het Corona-virus, de wereld leek stil te staan.

Allereerst hopen wij dat het met u en uw naasten goed gaat en dat u deze toch vreemde periode goed heeft doorstaan!

Inmiddels zijn allerlei activiteiten weer opgepakt. Zo zijn de resultaten van de raadpleging, met als thema Mantelzorg, binnen de Participatieraad Deurne en ook met de Gemeente besproken.

Ook nu weer leverden uw antwoorden voldoende stof op om een mooie bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Mantelzorg in Deurne.

Wat hebben we gedaan met de resultaten:

  1. De resultaten en de conclusies zijn besproken met de beleidsambtenaren van de gemeente Deurne die zorgen voor verdere ontwikkeling en ondersteuning van Mantelzorg;
  2. De resultaten zijn verwoord in het advies dat is opgesteld (zie Advies);
  3. Een onderdeel van ons advies is om een “expertmeeting” te organiseren om nog veel meer praktijkvoorbeelden en -ervaringen op te halen waardoor in het beleid nog meer aangesloten kan worden bij de behoefte van Mantelzorgers.

Wilt u het advies dat door de Participatieraad gegeven is aan het College van B & W. zien? Klik hier voor het Advies.

De “expertmeeting” is gepland in de maand oktober. Wij berichten u ook over de resultaten van deze meeting via de website van Deurne Denkt Dynamisch.

Nogmaals ontzettend bedankt voor uw tijd en aandacht om de vragenlijst in te vullen. Wij hopen dat u de volgende keer ook weer mee doet!

Mocht u willen reageren naar aanleiding van de resultaten, dan kan dat via email: info@atmaram.nl onder vermelding van “Reactie Resultaten Raadpleging DDD”.

Met vriendelijke groet,

Deurne Denkt Dynamisch

Participatieraad Deurne