Hartelijk dank voor het invullen van de tweede vragenlijst van Deurne Denkt Dynamisch! Deze ging over de toegang tot zorg in onze gemeente.

Opnieuw heeft de vragenlijst veel inzicht gegeven. Met name alle open antwoorden geven veel diepgang. Bedankt voor uw energie!

77 % van de panelleden heeft de vragenlijst ingevuld. Omdat niet alle leden een zorgvraag heeft, is bij de vragen rondom de ervaring met de zorg het aantal mensen die deze kan beantwoorden gering.

Een paar weken terug is er een actie gestart om het aantal panelleden te laten groeien. Op diverse manieren en momenten wordt Deurne Denkt Dynamisch onder de aandacht gebracht.

Op basis van uw antwoorden zijn door de Participatieraad de thema’s benoemd die vragen om verdere acties ter verbetering van de toegang tot zorg in Deurne. Hieronder treft u de thema’s aan en ook de vragen die de Participatieraad heeft.

Deze vragen worden besproken met de leidinggevende van Zorg in Deurne en een aantal medewerkers zoals wijkwerkers, medewerkers LEV-groep etc.. Doelstelling is dat het gesprek aanzet geeft tot acties ter verbetering van de toegang tot zorg in Deurne.

Bekendheid

 • 51% van de panelleden is bekend met Zorg in Deurne en 11% daarvan heeft gebruik gemaakt van Zorg in Deurne:
 • Bronnen waardoor Zorg in Deurne bekend is, zijn zeer divers. Vooral via media wordt Zorg in Deurne bekend. Hoe managen we dit?

Contact

 • De wijkwerker wordt slechts in 9% van de gevallen genoemd. Hoe verhoudt zich dit tot de rol van informatiemakelaar? Wat is de rol van de Wijkwerker en welk percentage zou dit moeten zijn?
 • Wensen ten aanzien van bereikbaarheid:
  • Vaste tijden beschikbaar
  • Vast spreekuur & Bereikbaarheid

Persoonlijk gesprek

 • 50% van de mensen heeft een persoonlijk gesprek gehad, de andere 50% niet. Doelstelling gemeente was toch iedereen? Wat gaan we doen om dit percentage te verhogen?
 • In 59% van de gevallen wordt niet gewezen op de mogelijkheid van een Cliëntondersteuner. Dit getal is erg laag, wat willen we hiermee en wat doen we om dit percentage dan aanzienlijk te verhogen?
 • 31% van de zorgvragers zijn niet tevreden over het verloop van het persoonlijk gesprek.
 • Wat zijn de criteria van de gemeente Deurne ten aanzien van het persoonlijke gesprek en welke doorlooptijd is gewenst?

Beoordeling medewerkers

 • Deskundigheidsverbetering lijkt noodzakelijk. Is er een Plan van Aanpak?
 • Snelheid afhandeling vraag. Wat is de richtlijn van de Gemeente Deurne zodat dit voor iedereen duidelijk is en dit gemeten kan worden? Er zijn formele termijnen, willen we deze hanteren of een eigen richtlijn?
 • Kan de gemeente ander instrumentarium inzetten om (tussentijds) de cliënttevredenheid te meten? Hoe creëer je een goede feedback cirkel?

Bezwarenprocedure

 • 26% is niet bekend met de bezwarenprocedure. Op welke manier wordt hieraan bekendheid gegeven? Is dit geen standaard informatie die aan elke zorgvrager gegeven wordt?

Tips

 • Meer wijkactiviteiten organiseren (samen eten)
 • Zorgvleugel: ontvangst en ruimte verbeteren
 • Gaat een indicatiebesluit niet naar de betrokken inwoner/aanvrager?
 • Kan de Indicatiestelling versneld worden en voorkomen worden dat er door meerdere kanalen naar gekeken moet worden?
 • Neem een evaluatie-vraag over de vragenlijst op in de vragenlijst.
 • Steunpunten kerkdorpen

Langer thuis blijven wonen

 • Mensen hebben nauwelijks hulp nodig gehad. Als zij hulp nodig hebben krijgen zij deze meestal via de partner
 • In zijn algemeenheid bestaat er behoefte aan:
  • Hulp in de huishouding
  • Onderhoud woning en tuin
  • Vervoer naar afspraken
  • Hulp bij douchen en aankleding
  • Hulp bij boodschappen doen
  • Hulp bij wassen en strijken kleding

Vanzelfsprekend zullen wij de resultaten van het gesprek met de Zorgvleugel met u delen.

Wij bedanken u nogmaals hartelijk voor de genomen moeite en wij hopen ook bij de volgende raadpleging uw ideeën en ervaringen weer mee te mogen nemen!

Met vriendelijke groet,
Deurne Denkt Dynamisch

Participatieraad Deurne

Bekijk rapport